TESK Slider TEST
       
Duyurular

Kamu Alımlarında 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Yazılım Ürünleri Listesi

Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü

Konfederasyonumuzca Düzenlenen Etkinliklere Ait Fotoğraflar

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, (mağaza/kiosk) kiralama duyurusu

Risk Değerlendirme Rehberleri

Üye Kayıtları Hakkında Genelge

Esnaf ve Sanatkarların Uymaları Gereken Rekabet Kuralları

Taslak Meslek Standartları

Kobi ve Girişimcilik Ödülleri

 

 

 


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Tunus Cad. No:4 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: 0312 418 32 69 Fax: 0312 425 75 26
info@tesk.org.tr