• E-Posta
  • Yazdır

Palandöken, `Haftasonu ruhsat harcı tartışmasına mahkeme son noktayı koydu`


 

ANKARA- Dükkânını pazar günü açmak isteyen esnaflardan bazı belediyelerin hala ruhsat harcı talep etmesine son noktayı mahkeme kararı ile konduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; `Esnafımızı yakından ilgilendiren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hepimizin bildiği gibi 29 Ocak 2015`de yürürlüğe girdi. Bu kanun ile pazar günü dükkânını açmak isteyen esnaflardan alınan hafta tatili ruhsat harcı kaldırılmıştır. Bazı belediyelerin harç istemesine Ankara 2. Vergi Mahkemesi son noktayı koydu. 29 Ocak 2015 tarihinden sonra hiçbir esnaf ve sanatkârımızın pazar günü dükkânını açması için ruhsat harcı ödemesine gerek yok` dedi.

-`HARÇLAR İADE, KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLMELİ`

Hafta tatili ruhsat harcını yıllık olarak ödeyen esnaflar, bu harcın Ocak ayı hariç geriye kalan 11 ay için iadesini belediyelerden talep etme hakkına sahip olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken; ` Bizim haklı olduğumuz Mahkeme kararıyla da tescil edilmiş oldu. Mahkeme kararında: Davacının 2015 yılının tamamı için ödediği tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının 29/01/2015 tarihinde yürürlüğe giren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun (1) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz hükmü uyarınca, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bu harçtan muaf olması, Ocak ayının harca tabi olduğu ancak Şubat ayından başlayarak diğer ayların harca tabi olmaması dolayısıyla peşin ödediği harcın 11 aylık kısmının iadesi talebinin reddine ilişkin idari işlemin iptali talebi ile açmış olduğu davada Ankara 2. Vergi Mahkemesi 24/11/2015 tarihli, 2015/683 Esas ve 2015/2329 Karar sayılı kararı ile davanın kabulü ile işlemin iptaline ve 11 aylık harcın iadesine karar vermiştir. Ayrıca, ruhsat harcı ödemeden dükkânını açan esnaf ve sanatkara belediyelerce kesilen para cezaları da iptal edilmelidir` diye konuştu.