• E-Posta
  • Yazdır

KAPASİTE RAPORU TASDİK ÜCRETİ 001 Sayılı Genelge 02.01.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler Konfederasyonumuzca yeniden belirlenmektedir.

Buna istinaden 2019 yılı için uygulanacak kayıt ücreti, yıllık aidat ile hizmet karşılığında tahsil edilecek ücretlere ilişkin genelge hazırlanarak Konfederasyonumuzca teşkilatımıza duyurulmuştur.

Buna göre 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ve esnafın sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

-      Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu, yıllık aidat miktarının yarısını geçmiyor ise; kapasite raporu onay ücreti, sermaye-kıymetler durumu toplamının binde onu olarak uygulanacaktır.

-      Sermaye-kıymetler toplamının binde onu, yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise; kapasite raporu onay ücreti, aşağıda gruplar halinde yer alan yıllık aidatların yarısı nispetinde tahsil edilecektir.

 

Alınacak Kapasite Raporu Tasdik Ücreti

I.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin  büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil ( tüm ) ilçelerinde

175,00.- TL ( 350 TL / 2)

II.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile  bu illerin merkez ilçelerinde ve büyükşehir belediyesi sınırlarına  dâhil tüm  ilçelerinde

 

 

150,00.-TL( 300 TL / 2 )

Merkez İlçe Haricindeki Diğer İlçelerinde

128,00- TL( 256 TL / 2)

III.GRUP İLLERDE;

 

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil ( tüm )  ilçelerinde

 

128,00.- TL ( 256 TL / 2)

Diğer Kalkınmada Öncelikli İllerin Merkez ve Tüm ilçelerinde

128,00.-TL ( 256 TL / 2)

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız