• E-Posta
  • Yazdır

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) 008 Sayılı Genelge 07.01.2019


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ      : a) 30/11/2018 tarihli ve 110 sayılı genelgemiz           

              b) T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün    
        21/12/2018 tarihli yazısı

 

İlgide kayıtlı genelgemizde 7201 sayılı tebligat kanununun 7/A maddesinin değiştirildiği ve kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirildiği ifade edilmişti.

İlgi b deki yazıda ise T.C. Ticaret Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) arasında imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile esnaf ve sanatkarlara 3 (üç) yıl süre ile geçerli olacak %25 indirimli Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti sağlanması hususunda mutabakata varıldığı belirtilmektedir.

Bu itibarla resmi yazışmalarda maliyet ve zaman tasarrufu sağladığından faydalı olacağı düşünülen KEP hizmetinin alınmasının bağlı odalarınız ve esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız