• E-Posta
  • Yazdır

COSME KÜMELEME ÇAĞRISI 013 Sayılı Genelge 14.01.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 10.01.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.459 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı-European Cluster Excellence Programme” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

Proje teklif çağrısının amacı, küme yönetimi mükemmelliğini güçlendirmek ve yeni bir “ClusterXchange” pilot programının uygulanması da dâhil olmak üzere Avrupa genelinde kümeler ve uzman eko sistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkları kolaylaştırmaktır. Yüksek kaliteli küme yönetimi ve kümeler arasındaki stratejik bağlantılar dünya standartlarında kümelenmelerin kilit unsurları olması nedeni ile bu çağrı kapsamında KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarı ile erişmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 

 Ülkemizin programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin  abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

                                 

                                     Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini

                        rica ederiz.


EKİ: KOSGEB’in 10.01.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.459 sayılı yazısı ve ekiNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız