• E-Posta
  • Yazdır

SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ 015 Sayılı Genelge 22.01.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: 09.01.2019 tarihli ve 10 sayılı “2019 yılı satış belgesi bedelleri” konulu genelgemiz.

                       

Hatırlanacağı üzere, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatımı işlemi bedelleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenerek 9 Ocak 2019 Çarşamba günlü ve 30650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve durum ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

 

Bu defa Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 17 Ocak 2019 günlü ve E.132205 sayılı yazıda;

 

“Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin14’üncü maddesi uyarınca, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak ila Mart aylarına isabet eden dönemde süre uzatım işleminin yapılması gerektiği,

 

Satış belgeleri için 1 Nisan 2019 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınmasının mümkün olamayacağı ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye edecekleri, Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışının tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacağı ve satışa sunulan ürünlerin mülkiyetinin de kamuya geçirileceği,

 

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil)güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunmaları gerekeceği,

 

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan TAPDK logolu mevcut satış belgelerinin 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında Bakanlığın logolu satış belgeleri ile değiştirileceği,

Belirtilmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında 2019 yılı satış belgesi süre uzatım işlemleri, https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Duyuru/204/2019-Yili-Satis-Belgesi-Sure-Uzatim-Islemine-Iliskin-Duyuru adresinde açıkça anlatıldığı üzere, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığın il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


DAĞITIM:
                 Bilgi için:  
                 Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu
                 Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar FederasyonuNaci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız