• E-Posta
  • Yazdır

7161 SAYILI KANUN HK. 016 Sayılı Genelge 23.01.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile getirilen sosyal güvenlik ile ilgili düzenlemeler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

1. İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kısmen kolaylaştırılmıştır.

Kanunun 25. Maddesi ile 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. Maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Kanunun yayımı tarihinden (18.01.2019’dan) sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere, “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilerek devamsızlık hallerinden kaynaklı işsizlik ödeneğinden yararlanamama durumu ortadan kaldırılarak işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları kısmen kolaylaştırılmıştır.

2. Emekli ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1000 TL alt limit getirilmiştir.

Kanunun 42. Maddesi ile; 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 19. Maddesi ile Kanunun yayımı tarihini (18.01.2019) takip eden ilk ödeme döneminden geçerli olmak üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ek ödemeler toplamının dosya bazında 1.000 TL’den az olamayacağı ve aradaki farkın Hazineden tahsil edileceği düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız