• E-Posta
  • Yazdır

ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ HK. 023 Sayılı Genelge 04.02.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: a) 27/04/2015 tarih ve 2015/39 sayılı Genelgemiz.

         b)Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 11/09/2018 tarih ve 96884937-421.05-E-00036492512 sayılı yazısı

 

Bilindiği üzere, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 22/04/2015 tarihli ve (15) sayılı toplantısında alınan (2) nolu karar ile; “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 11 ve 15’inci maddeleri gereğince, elektrikle ilgili fen adamlarının kullanmak zorunda oldukları “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” belgelerinin, 5362 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi uyarınca Konfederasyonumuzca bastırılması, bastırılan bu belgelerin Türkiye Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonuna bağlı odalara olduğu gibi elektrikçiler odası bulunmayan yerlerdeki karma odalara da doğrudan Federasyon aracılığıyla dağıtılmasının uygun bulunduğu ilgi (a) da kayıtlı genelgemizle teşkilatımıza bildirilmiştir.

 

Konfederasyonumuza yapılan yazılı ve sözlü başvurular ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) de kayıtlı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak, “Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama - İş Bitimi)” evrakının dağıtımı konusunda, hem uygulama birliğinin sağlanması hem de Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile bu Karma Odaların üyelerinin belge temininde yaşadıkları aksaklık ve mağduriyetlerin giderilmesi için; Konfederasyonumuzca bastırılacak “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” evrakının Türkiye Elektrik, Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu aracılığıyla bu Federasyona bağlı odalara, karma odalara ise bağlı bulundukları birliklerce dağıtılmasına, Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 31/01/2019 tarihli ve (08) sayılı toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Bu bağlamda; Konfederasyonumuzun ilgi (a) da kayıtlı genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi edinilmesini ve konunun önemi dikkate alınarak, odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.DAĞITIM:

Bilgi için:  
Türkiye Elektrik-Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu
Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız