• E-Posta
  • Yazdır

A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ONAYLANMASI 028 Sayılı Genelge 08.02.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

       Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı, 10/07/2018 tarihli ve 67 sayılı genelgeler ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

          Bu bağlamda; A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, menşe ispat belgelerinden EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesi 01/01/2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmektedir.

Ancak; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; hafta sonu yapılan ihracat işlemlerinde, aynı gün içinde yetkilendirilmiş oda ve birliklerde menşe ispat belgelerinin onay işlemi yapılamadığından ihracat işlemlerinin geciktiği, mezkur belgelerin ihracat işleminin ardından “sonradan verilmiştir” ibaresi ile düzenlenmesinin yaşanan gecikmeler sebebiyle karşı ülkelerdeki alıcılar nezdinden sorun yaşanmasına neden olduğu iletilmiştir.

Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığı tarafından, menşe ispat ve dolaşım belgelerini onaylamaya yetkili birliklerin hafta sonu yapılacak ihracat işlemlerine yönelik, bahsi geçen belgelerin onay işlemlerini yapmak üzere nöbetçi personel bulundurması hususundaki görüşlerimiz ivedilikle talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkındaki görüşlerinizin 15 Şubat 2019 mesai bitimine kadar Konfederasyonumuza bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız