• E-Posta
  • Yazdır

ESNAF VE SANATKAR MESLEK KOLLARI 030 Sayılı Genelge 15.02.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi  : 24.05.2016 tarihli ve 49 sayılı Genelgemiz

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63’üncü maddesiyle yetkili kılınan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30/01/2019 tarih ve 3 No’lu Kararıyla “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenerek 13 Şubat 2019 Çarşamba günlü ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış,

Bu çerçevede 21/05/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 No’lu Koordinasyon Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca Kurulca; belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kolları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce 1 ay içerisinde eşleştirilmesi,

3 No’lu Koordinasyon Kurulu Kararının da 01/05/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ek: 1 – Kurul Kararı (1 adet – 8 sayfa / web sayfamızda ve genelgemiz ekindedir.)

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız