• E-Posta
  • Yazdır

SİCİL GELİR-GİDER BİLDİRİMİ HK. 031 Sayılı Genelge 19.02.2019


TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkar sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği 14 Aralık 2018 tarih ve 30625 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin “Teşkilat” başlıklı 6. maddesinin son fıkrası; “Birlik, sicil hizmetlerinden elde ettiği gelir ve harç payı tutarları ile müdürlüğün personel ve diğer giderlerini her yılın mart ayı sonuna kadar yıllık olarak Konfederasyona bildirmekle yükümlüdür. Konfederasyon, bu bildirimlerin tamamlanmasını temin eder ve bunları yazılı olarak her yıl nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirir.” hükmüne amirdir.

 

Bu doğrultuda; Birliklerimizin 2018 yılında, sicil hizmetlerinden elde ettikleri gelir (sicile ilk kayıt ücreti, sicil tasdiknamesi ücreti) ve harç payı tutarları ile müdürlüğün personel ve diğer giderlerini en geç 1 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Konfederasyonumuza bildirmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız