• E-Posta
  • Yazdır

AHİLİK KUTLAMA TARİHİ HK. 041 Sayılı Genelge 05.03.2019


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Bakanlığımızca hazırlanan “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği” 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin “Ahilik Kutlamaları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında: “Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Eylül ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunun, 25 Şubat 2019 tarihli ve 2019/01 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 2019 yılında yapılacak olan 32. Ahilik Haftası Kutlamaları; Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilimizde 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek resmi kutlama programı ise bilahare teşkilatımıza duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız