• E-Posta
  • Yazdır

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VE TAŞINMAZ TİCARETİ- YETKİ BELGELERİ HK. 051 Sayılı Genelge 10.04.2019


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Konfederasyonumuza gönderilen 04/04/2019 tarihli ve 43237204 sayılı yazıda;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13/02/2018 tarihinde, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin ise 05/06/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı,

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkranın (d) bendinde ;

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,

Yine, aynı şekilde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ;

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarın kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği,

belirtilerek,

            Taşınmaz ticaretinde 05/06/2018 tarihinden sonra, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde ise 13/08/2018 tarihinden sonra; halk eğitim merkezlerinden, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan, özel eğitim kurumlarından veya meslek odalarından alınan sertifikaların yetki belgesi başvurularında kullanılamayacağı, bu belgelerle başvuru yapanların yetki belgesi başvurularının reddedileceği, belirtilen tarihlerden sonra yukarıda yer verilen mevzuatta belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinin alınması gerekmekte olup, esnaf ve sanatkarların mağduriyet yaşamamasını teminen meslek kuruluşlarımıza gerekli duyurunun yapılması talep edilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız