• E-Posta
  • Yazdır

İZİNSİZ FAALİYET GÖSTEREN YABANCI STK'LAR 053 Sayılı Genelge 19.04.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ : TC Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2019 tarih ve 96884937-421.06-E-00043299986 sayılı yazısı.

TC Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ile Konfederasyonumuz ve alt teşkilatımız ile işbirliği, ortaklık vb faaliyetlerde bulunmak isteyen yabancı STK’ların 5252 sayılı Kanun hükümleri de gözetilmek suretiyle www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan “Türkiye’de Faaliyetlerine İzin Verilen Yabancı STK’lar” listesinden kontrol edilmesi, izni bulunmayan STK’lar ile işbirliği, ortaklık yapılmaması ve izni olmadığı tespit edilen STK’ların da İçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca Türkiye’de faaliyet izni bulunan yabancı STK’lar ile işbirliği ve ortaklık yapılması halinde de ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinlerin alınması hususuna dikkat çekilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ : TC Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2019 tarih ve 96884937-421.06-E-00043299986 sayılı yazısı.Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız