• E-Posta
  • Yazdır

ESNAF VE SANATKARLAR ODALARININ KURULUŞ USÜL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI 054 Sayılı Genelge 19.04.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 18/04/2019 tarihli ve E-00043586648 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı.

        

 

 

İlgi yazıda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi ihtisas ve karma odaların kuruluşunun genel hatları ile bu Kanunun ilgili maddelerinde düzenlendiği, ancak Bakanlıklarına ulaşan oda kurma talepleri değerlendirilirken, anılan Kanundaki düzenlemeler haricinde oda kuruluşu öncesindeki ön izin ve yetki talebi, sanal oda kuruluşu, sanal odaya üye ekleme ve kuruluş evrakının imzalanması gibi bazı süreçlere ilişkin yazılı kıstasların bulunmaması sebebiyle bir takım sıkıntı ve eksiklerle karşılaşıldığı,

 Bu itibarla, oda kuruluşuna dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlandığı ifade edilmekte, ayrıca bu taslağa dair meslek kuruluşlarımız ile Konfederasyonumuz görüşünün Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve bir örneği Genelgemiz ekine konulan Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 02 / 05 / 2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Ek : Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ TaslağıNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız