• E-Posta
  • Yazdır

COSME ENTRECOMP ÇAĞRISI 057 Sayılı Genelge 02.05.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 29.04.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.4421 sayılı

           yazısı ve eki.

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında “Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulanmasına Destek- Support for the Implementation of the Entrepreneurship Competence Framework”  proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

2016 yılında, Avrupa Komisyonu girişimcilik yeterliliklerinin kapsamlı bir tanımını sunan Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesini (EntreComp) yayımlamıştır. EntreComp, girişimcilik ile ilgili 15 yetkinliği tanımlayan, sektörler, disiplinler ve sistemler arasında kullanılabilecek bir çerçeve sunmaktadır. Proje teklif çağrısının amacı, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla EntreComp çevresinde kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel  düzeyde) bir araya getirmektir. Çağrının son başvuru tarihi 22 Ağustos 2019 olup, proje başına maksimum hibe miktarı 500.000 Avrodur. Çağrıya kamu kurumlarından, odalardan, derneklerden, eğitim kurumlarından, STK’lardan, vakıflardan oluşan en az 6 kuruluşu içeren konsorsiyumlar başvurabilir.    

 

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin KOSGEB/AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na  (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) adresine iletilmesi ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

                                 

               Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini

                        rica ederiz.


EKİ: KOSGEB’in 29.04.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.4421 sayılı yazısı ve eki

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız