• E-Posta
  • Yazdır

TEBLİĞ TASLAĞI 058 Sayılı Genelge 06.05.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 29/04/2019 tarihli ve E-00043891933 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı.

        

İlgi yazıda; “Esnaf ve sanatkârların kaydolacakları odaların tespitinde, 5362 sayılı Kanunun 6’ncı ve geçici 8’inci maddeleri ile Esnaf ve Sanatkâr Sicili Yönetmeliğinin 27’nci maddesi uyarınca işlem yapıldığı, bu amaçla Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yayınlandığı,

 Ancak gerek Büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerinde oda bulunmayan esnaf ve sanatkârların 5362 sayılı Kanun gereği il merkezindeki odalara kayıt edilmeleri nedeniyle yaşadıkları zaman, masraf ve iş kaybı gerekse büyükşehir statüsünde olmamakla birlikte, ilçelerinde şube kurulamamış esnaf ve sanatkârların oda kaydında yaşanan sorunlar gerekse de iş yerleri seyyar olmakla birlikte çalışma bölgesi Kanun ve/veya diğer mevzuatla tahditli olarak belirlenen esnaf ve sanatkârların kaydolacakları odaların tespitinde yaşanan sorunlar nedeniyle yeni düzenleme yapılması ihtiyacı doğduğu,

Bu itibarla, oda kayıtlarına dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla “Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti ile Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Edilecekleri Odaların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlandığı” ifade edilmekte, ayrıca bu taslağa dair meslek kuruluşlarımız ile Konfederasyonumuz görüşünün Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve bir örneği Genelgemiz ekine konulan Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 14 / 05 / 2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Ek : Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti ile Oda Bulunmayan      İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Edilecekleri Odaların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ TaslağıNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız