• E-Posta
  • Yazdır

VERİ TALEBİ 060 Sayılı Genelge 13.05.2019


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından, Konfederasyonumuza gönderilen 03.05.2019 tarihli ve 10896 sayılı yazıda;

Türkiye İstatistik Kurumu, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesi vizyonuyla cevaplayıcı yükünü de azaltacak şekilde idari kayıtları kullanarak veri üretmeye amaçladığını,

Bu kapsamda, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, cevaplayıcı yükünün azaltılması, zamanlı ve güncel istatistiklerin üretilebilmesi için teşkilatımızın ( oda, birlik, federasyon ve konfederasyon) bünyesinde kayıtlı bulunan meslek mensubu, çalışan ve diğer gerçek kişilerin kayıtlarınızda yer alan tüm örgün eğitim bilgileri ile yaygın eğitim kapsamına giren her türlü belgelendirilmiş eğitim faaliyetlerinin (meslek kurs, yabancı dil eğitimi vb.) mevcut olan tüm yıllar için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası düzeyinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı’na 27 Mayıs 2019 tarihine kadar elektronik ortamda

(idarikayitlar@tuik.gov.tr.ve tuikkayitsistemleridairebaskanligi@hs01.kep.tr) iletilmesi talep edilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.


EKLER:
                Ek1- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının yazısı (1 adet, 1 sayfa)

                   

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız