• E-Posta
  • Yazdır

COSME PROGRAMI-GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 063 Sayılı Genelge 29.05.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 24.05.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.5334 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “COS-EYE-2019-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs- Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısının (https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf) yayınlandığı ifade edilmektedir

Genç Girişimciler için ERASMUS programını uygulayacak, girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanmalarına yardımcı olacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanan programdan, ülkemizin yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi, bununla birlikte COSME Programından etkin ve verimli şekilde yararlanılması ve somut faydalar elde edilmesi için yapılacak başvuruların abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr  adresine iletmeleri söz konusu Koordinatör kurum için önem arz etmektedir

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKİ:KOSGEB’in 27.05.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.5334 sayılı yazısı ve eki.
Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız