• E-Posta
  • Yazdır

4207 SAYILI KANUN 065 Sayılı Genelge 30.05.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarihli ve 86696344-622.01 sayılı yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazıda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne, CİMER üzerinden     teşkilatımıza bağlı esnaf odaları ve kooperatif binalarının kapalı alanlarında sigara içildiği ve 4207 sayılı Kanun’un ihlal edildiği yönünde şikayetler geldiği;

 

27 Mayıs 2008 tarih ve 26888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere, ilgili birim amiri tarafından yetkilendirilen kamu görevlilerince idari yaptırım uygulandığı ifade edilmekte;

 

Bu kapsamda, Konfederasyonumuza bağlı oda, birlik ve federasyon binalarının kapalı alanlarında tütün ürünü kullanılmasının önlenmesi, gerekli uyarıların yapılması, ihlallere müsaade edilmemesi, yasal uyarı yazılarının görülebilecek şekilde asılması ve yetkilendirilmiş görevliler tarafından idari yaptırımların uygulanmasının sağlanması istenmektedir.

 

Bilgilerinizi, herhangi bir idari yaptırımla karşılaşılmaması için konuya duyarlı olunması ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız