• E-Posta
  • Yazdır

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 066 Sayılı Genelge 30.05.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi            : 03.12.2018 tarihli ve 111 sayılı Genelgemiz.

 

Bilindiği üzere “7152 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 2’nci maddesi ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa EK MADDE 1 ilave edilmiş,

Anılan madde uyarınca; “Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları genel başkanı ve başkanları ile yönetim ve denetim kurulları üyelerine, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilme imkânı getirilmiş, bu süreçte genel başkan ve başkanların yerine seçim yapılmayarak başkanlık görevinin geçici olarak yürütülmesi, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyelerin çağrılması öngörülmüş” ve durum ilgi genelgemizle tüm teşkilatımıza duyurulmuştu.

Ancak, 30.05.2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Anayasa Mahkemesinin 11.04.2019 tarihli ve E: 2019/6 ve K: 2019/25 sayılı Kararı ile 7152 sayılı Kanunun 2. Maddesiyle 5362 sayılı Kanuna eklenen ek 1. Maddenin birinci ve ikinci fıkrası iptal edilmiştir.

Bu bağlamda; 2018/111 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız