• E-Posta
  • Yazdır

OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI 069 Sayılı Genelge 20.06.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımının uygulanmasına ilişkin hususları belirlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nca “Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 20 Haziran 2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmi Gazete’de 16 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Tebliğ, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri ise kapsamamaktadır.


Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği yapacaktır.


Tebliğe göre; Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılacaktır. Okul Gıdası Logosu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu genelgenin ekinde yer alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılacaktır.


Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında yer alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmayacaktır.


Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” hükümlerine uyacaklardır.


Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; bahsi geçen genelgede yer alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksine de uygun olacaktır.


Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde Okul Gıdası Logosu yer alacaktır.


Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilmeyecektir.


Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar üzerinde Tebliğ ekinde yer alan logo bulunacaktır.


Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapı;


a) En geniş yüzeyi 80 cm² den büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 cm,


b) En geniş yüzeyi 25 cm² ile 80 cm² arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2 cm,


c) En geniş yüzeyi 25 cm²’den küçük olan ambalajlarda veya kaplarda 1,5 cm,


olarak uygulanacaktır.


 


Logoda yer alan yazı karakterleri ve şekiller, etikette kullanılan zemin ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılacaktır.


Okulda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınacaktır. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Bilim Kurulunda görüşülmek üzere Sağlık Bakanlığı’na iletilecektir. Komisyon izleme ve değerlendirme yapmak üzere yılda en az bir kez toplanacaktır.


Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bildirilecektir.


Okul gıdası kriterleri, Millî Eğitim Bakanlığı vasıtası ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlüklerine ve ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilecektir.


Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimleri yapacaklardır. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alacaktır.


 Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde; Okul Gıdası Logosu bulunmayan veya logo bulunduğu halde ilgili genelgedeki koşullara uygun olmayan gıda satışı yapan işletmelerin tespit edilmesi halinde söz konusu genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınması için aylık olarak Millî Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine iletilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında üreticilere yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.


Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile iş birliği yapabilecektir. Bu kapsamda TGDF, gıda işletmelerinin logo kullanımına uyum sağlamalarına ilişkin süreçte gıda işletmelerinin bilgilendirmesini sağlayabilecektir.


Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında, sektör ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli görülen durumlarda diğer sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapabilecektir.


Bilgilerinizi ve Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.EKLER:
Ek: Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız