• E-Posta
  • Yazdır

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASDINA DAİR 070 Sayılı Genelge 24.06.2019


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Bakanlığı’nın “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i 22 Haziran 2019 tarihli ve 30809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre,

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı aya kadar taksitlendirme yapılabilecektir.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarılmıştır.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında dört aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacaktır.

 Bilgilerinizi ve Yönetmeliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.
        EKLER:

Ek-1 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız