• E-Posta
  • Yazdır

YAPI KAYIT BELGESİ 073 Sayılı Genelge 01.07.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İLGİ : 12.06.2018 tarihli ve 61 sayılı “Yapı Kayıt Belgesi” konulu genelgemiz.

        

Hatırlanacağı üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve durum ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

      

Bu defa, 1 Temmuz 2019 tarihli ve 30818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1267 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında;

 

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılacağı, belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

EKLER:

Ek-1    : 1267 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız