• E-Posta
  • Yazdır

AB COSME PROGRAMI çAĞRI DUYURUSU- SOSYAL EKONOMİ MİSYONLARI 080 Sayılı Genelge 24.07.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 22.07.2019 tarihli 60014838-744.05.01.20-E.6996 sayılı yazısı ve eki.

        KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında “Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” bileşeni altında “Sosyal Ekonomi Misyonları – Social Economy Missions”  proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.
                                    
          Ekte detaylı  bilgileri yer  alan “Sosyal Ekonomi Misyonları” proje teklif çağrısı    kapsamında yapılacak  başvurular aşağıdaki 4 konudan  birinde olmak zorundadır:

1) “Sosyal Sorumluluk Sahibi Kamu Alımı (SSSKM)” Misyonu
2) “Sosyal Ekonomi İçin Eğitim Çerçevesi” Misyonu
3) “Sosyal Ekonomi Misyonu ile Bölgesel/Yerel İşsizlikle Mücadele”      Misyonu
4) “Sosyal Ekonomi Kümeleri” Misyon
Çağrının son başvuru tarihi 26 Eylül 2019, saat 17.00 (Brüksel saati) olup,faaliyetlerin başlangıç tarihi Nisan 2020’dir.
         Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde           yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurula-
                        ra ilişkin   süreçlerle ilgili       gelişmelerin      KOSGEB/AB ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı’nın (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr)  adresine iletilmesi  ülkemiz
menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.   
       Bilgilerinizi ve  konunun bağlı odalarınıza duyurulması  hususunda gereğini   rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 22.07.2019 tarihli 60014838-744.05.01.20-E.6996 sayılı yazısı ve eki

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız