• E-Posta
  • Yazdır

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ HK. 083 Sayılı Genelge 29.07.2019


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası; 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ;

 

v  Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma zorunluluğu,

v  Okul servis araçlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma zorunluluğu,

v  Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu,

v  Okul servis araçlarında iç ve dış mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmaması zorunluluğu,

03/09/2020 tarihine ertelenmiştir.

 

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız