• E-Posta
  • Yazdır

TEBLİĞ 085 Sayılı Genelge 01.08.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi           : 06.05.2019 tarihli ve 58 Sayılı Genelgemiz.

   

İlgide kayıtlı genelgemizde; “Esnaf ve sanatkârların Oda kayıtlarına dair yürütülen işlemlerin ikincil bir düzenleme ile belirlenerek uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce hazırlanan Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti ile Oda Bulunmayan İlçelerdeki Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Edilecekleri Odaların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağının ivedilikle incelenerek, taslağa dair görüşlerinizin değerlendirilmek üzere 14.05.2019 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi talep edilmişti.

Bu çerçevede, Tebliğ Taslağı üzerinde yapılan inceleme sonucu “Konfederasyonumuzca hazırlanan görüş bildirim formu ve teşkilatımızdan alınan görüşler” 20.05.2019 tarihli ve 1426 sayılı yazımız ekinde ilgili Bakanlığa iletilmişti.

  Bu defa, Bakanlık tarafından “Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ” 1 Ağustos 2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu itibarla; 9 Aralık 2013 tarihli ve 28846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kayıtların söz konusu yeni Tebliğ hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.


Ek:1- 1 Ağustos 2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete
(Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti ve Hakkında Tebliğ)

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız