• E-Posta
  • Yazdır

COSME PROGRAMI- WEGATE PLATFORMUNUN YÖNETİMİ ÇAĞRISI 087 Sayılı Genelge 06.08.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 31.07.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.7410 sayılı yazısı ve eki.

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında “WEgate Platformunun Yönetimi Çağrısı”  proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

Avrupa Komisyonu girişimci olmak isteyen ya da mevcut işini büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla WEgate adı verilen çevrimiçi bir platform kurmuştur. Bu platform 2016 Eylül ayından itibaren kadın girişimcilerin yerel, ulusal ve Avrupa bazında faaliyet gösteren pek çok kuruluştan destek almalarını ve kadın girişimcilerin Avrupa’da var olan bilgi ve rehberlik ağına erişimini sağlamaktadır. WEgate, finans ve iş ağlarına nasıl ulaşılacağı, eğitim ve rehberlik fırsatlarının nasıl takip edileceği gibi konularda bilgi sunmakta ve kadın girişimcilere ilham vermek için örnek vaka analizleri, başarı hikâyeleri, haberler ve etkinlikler yayınlanmaktadır. Ayrıca WEgate kadın girişimcileri destekleyen yerel ve ulusal kuruluşlara da erişim sağlamaktadır. Avrupa Komisyonu bu kapsamda daha geniş bir kitleye ulaşarak ve destek organizasyonlarını kadın girişimcilerle buluşturarak platformu geliştirmeyi hedeflemektedir. Çağrının iki temel amacından biri geçmişte yürütülmüş olan ve yakın zamanda yürütülen girişimcilik faaliyetlerini temel alarak bir Avrupa kadın girişimciler topluluğu kurmak, bir diğeri ise kadın girişimcileri destekleyen paydaşları bir araya getirmektir. Çağrının son başvuru tarihi 5 Eylül 2019 olup, proje başına maksimum hibe miktarı 850.000 Avrodur. Çağrıya kamu kurumlarından, odalardan, özel kuruluşlardan, kadın girişimcilere destek veren kuruluşlardan, üniversiteler ve eğitim kurumlarından, araştırma merkezleri ve kar amacı güden kuruluşlardan oluşan en az 3 en fazla 4 kuruluşu içeren konsorsiyumlar başvurabilir.    

 

Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin KOSGEB/AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na  (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) adresine iletilmesi ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

                                  

                Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 


 EKİ: KOSGEB’in 31.07.2019 tarihli 60014838-745.01.01-E.7410 sayılı yazısı ve eki

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız