• E-Posta
  • Yazdır

Hizmet Karşılığı Makbuzları 009 Sayılı Genelge 27.01.2015


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ


 


Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar” başlıklı 60’ıncı maddesinde; “Bu Kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmî kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir.......” hükmü yer almaktadır.


Yukarıda açıklanan hüküm doğrultusunda, sebzeci ve pazarcı esnafının  kullanmak zorunda oldukları ve aşağıda Örnek No.su ve Cinsi verilen Hizmet Karşılığı Makbuzlarının, bir yıl süre ile Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu aracılığıyla bu Federasyona bağlı Odalara,    karma odalara ise bağlı bulundukları Birliklerce dağıtılmasına Konfederasyonumuz Yönetim Kurulunun 22/01/2015  tarih ve 09 sayılı kararı ile karar  verilmiştir.


  Bilgilerinizi ve  gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız