• E-Posta
  • Yazdır

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde 012 Sayılı Genelge 30.01.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 16/08/2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinin geçici 1’inci maddesi gereği, gıda işletmecisi, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen veya üretilen veya işlenen veya piyasaya arz edilen ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra da ithal edilmesi veya üretilmesi veya işlenmesi veya piyasaya arz edilmesi devam eden aynı takviye edici gıdaları 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundaydı.

 

            Ancak, söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde, 29/01/2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişiklik yapılmış; gıda işletmecisine, söz konusu  takviye edici gıdaların Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi için verilen süre  31/12/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER:


Ek-1: Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğÇetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız