• E-Posta
  • Yazdır

“AB COSME Programı-Kümelenme Çağrısı” Hk. 014 Sayılı Genelge 03.02.2015


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 27.01.2015 tarihli ve 600114838-745.01.01/843 sayılı yazısı ve ekleri.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısında Başkanlıklarının Ulusal Koordinatörlüğünü yürüttüğü AB’nin uygulamaya koyduğu 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından “COS-CLUSTER-2014-3-03-Cluster Go International” çağrısının yayınlandığı belirtilmektedir.

İşletmelere özellikle KOBİ’lere uluslararası işbirliği ortakları bulmak, onlara üstünlük kazandırmak, inovasyon kapasitelerini ve dünya çapında rekabet edebilirliklerini artırmak konularında yardımcı olabilecek Kümelenme İşbirlikleri  hakkındaki bu çağrıya dair bilgiye ekte sunulan ilgi yazı ve  KOSGEB’in  http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=29&refContent=961 sayfasından  erişilebilir.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKi: KOSGEB’in 27.01.2015 tarihli ve 600114838-745.01.01/843 sayılı yazısı ve ekleri.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız