• E-Posta
  • Yazdır

Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmelik Değişikliği Taslağı 017 Sayılı Genelge 16.02.2015


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği”nde yapılan güncelleme çalışmaları kapsamında hazırlanan “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Konfederasyonumuza iletilmiş olup taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik Taslağının bir örneği (Ek-1),  Karşılaştırma Cetveli (Ek-2) ve Görüş ve Değerlendirme Formu (Ek-3) genelgemiz ekinde (www.tesk.org.tr) yer almaktadır.

Görüş ve değerlendirme formunun (Ek-2) doldurularak  en geç 23 Şubat 2015 tarihine kadar kağıda basılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda seda@tesk.org.tr, arzu@tesk.org.tr adreslerine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1     Yönetmelik Taslağı (1 Adet-2 Sayfa)


Ek-2     Karşılaştırma Cetveli (1Adet-3Sayfa)


Ek-3     Görüş ve Değerlendirme Formu (1Adet-1Sayfa)Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız