• E-Posta
  • Yazdır

Hibe Programı Teklif Çağrısı 018 Sayılı Genelge 16.02.2015


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜAvrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. bileşeni olan “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında finanse edilecek Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı” başvuru rehberi ve ekleri yayınlanmıştır.


Söz konusu hibe programı ile; nitelikli ve belgeli işgücünün yetiştirilmesi, önceki öğrenmelerin tanınmasının teşvik edilmesi ile hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması ve bir bütün olarak ulusal yeterlilik sisteminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Anılan hibe programı kapsamında, 15 sektörde (Tarım-Avcılık ve Balıkçılık, İş ve Yönetim, Kültür ve Sanat, Eğitim, Elektrik ve Elektronik, Çevre, Finans, Gıda, Cam- Çimento ve Toprak, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve Güvenlik, Maden, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler, Ticaret - Satış ve Pazarlama, Ağaç İşleri- Kağıt ve Kağıt Ürünleri) meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi ile  kalite güvencesi sağlanmış  sınav ve belgelendirme merkezlerinin (VOC-Test Merkezleri) kurulması amaçlanmaktadır.


Söz konusu hibe programına; sivil toplum kuruluşları, mesleki dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri, ticaret ve/veya sanayi odaları ile odalar ve birlikler başvuruda bulunabilecektir.  Bu çerçevede, Birliklerimizin ve belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren Federasyonlarımız ile Odalarımızın da  başvuruda bulunması mümkün bulunmaktadır.


Yukarıda belirtilen teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibelerin;  asgari tutarının, 150.000 Avro, azami tutarının ise 250.000 Avro olması öngörülmektedir.


Proje tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 8 Mayıs 2015 olup, hibe başvuru rehberine ve başvuru formlarına www.ikg.gov.tr adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
DAĞITIM:


Bilgi İçin: Tüm FederasyonlarNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız