• E-Posta
  • Yazdır

394 sayılı Kanun hk. 021 Sayılı Genelge 20.02.2015


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

           Konfederasyonumuza ulaşan müracaatlardan, kimi belediyelerce esnaf ve sanatkar işletmelerimiz için halen Hafta Tatili Kanunu hükümlerine göre, Hafta Tatili Ruhsat Harcının ödenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.


            Konfederasyonumuzca İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)  nezdinde girişimde bulunularak; 6585 sayılı perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 25. maddesinde yer alan 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu hükümlerinin esnaf ve sanatkar işletmeleri için uygulanmaması konusunda belediyelere talimat verilmesi talep edilmiştir.


            İçişleri Bakanlığından alınan ve bir örneği genelgemiz ekinde yer alan cevabi yazıda; 6585 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye aykırı davranan belediyelerin,  o belediyenin bulunduğu Valiliğe bildirilmesi gerektiği,   belirtilmiştir.


            Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımızdan hafta tatili ruhsat harcı talep edilen Belediyelerin, o belediyenin bağlı bulunduğu Valiliğe bildirilmesi hususunda esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesini rica ederiz.


           


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız