• E-Posta
  • Yazdır

İşbirliği Protokolü 025 Sayılı Genelge 11.03.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi         : 19/11/2013 tarihli ve 89 sayılı genelgemiz.

 

Bilindiği üzere, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hususunda Konfederasyonumuz ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) arasında 13/11/2013 tarihinde imzalanan “İşbirliği Protokolü” ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

MEKSA’nın talebi üzerine Konfederasyonumuz ile MEKSA arasında; 05 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” ile 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında verilecek eğitimlerin temel ilkelerini kapsayan yeni bir “İşbirliği Protokolü” 09/03/2015 tarihinde imzalanmıştır.

Bir örneği ekte yer alan yeni “İşbirliği Protokolü” ile Konfederasyonumuza bağlı federasyon, birlik ve birliğe bağlı odaların çalışanları ile oda üyeleri ve çalışanlarına Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında eğitim verilmesi ve katılımcıların belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.

Konfederasyonumuz ile MEKSA arasında imzalanan ve tavsiye niteliğinde olan İşbirliği Protokol’ü uyarınca; federasyon, birlik ve odalar ile MEKSA arasında hijyen eğitimi ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konusunda ayrıca protokol yapılarak mevzuata uygun eğitimlerin verilmesi sağlanabilecektir.

Bununla birlikte ilgili meslek kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde “Risk Değerlendirmesi”, “Acil Durum Planı” ile “Çalışanların Sağlık Gözetimi”ne ilişkin hususlar da MEKSA ile yapılacak olan protokole dahil edilebilecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Protokol hakkında bağlı odalarınıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:


Ek-1    İşbirliği Protokolü (1 Adet- 4 Sayfa)


(www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.)
Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız