• E-Posta
  • Yazdır

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 027 Sayılı Genelge 12.03.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 


28/02/2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazetede “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, kadın girişimcilerin, seyahat acentalerının ya da gemi inşa ve/veya gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş işletmelerin finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesi suretiyle kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere kredi garanti kurumlarına Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak destek ve bu desteğin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; kredi garanti kurumlarına ortak olan bankalar ile bunlarınn hakim ortak oldukları finansal kiralama şirketleri ile olan işlemlerde kredi garanti fonu kefaleti kullanılması halinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılacaktır.Yararlanıcılar

Vade (Azami)

Kefalet oranı

Kefalet tutarı

Yararlanma Ücreti

KOBİ’ler

(İş yerinin en az 1 yıl süreyle faaliyet göstermiş olması.)

8 Yıl

% 75

1,5 Milyon TL

Kefalet komisyon oranı:Kefalet tutarının %1’i, 250 TL başvuru ücreti

KADIN GİRİŞİMCİLER       (İş yerinin faaliyet süresinin 2 yılın altında olması.)

5 Yıl

% 85

85 Bin TL

Kefalet komisyon oranı:Kefalet tutarının %0,3’ü, 100 TL başvuru ücreti

İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI                    (İş yerinin en az 1 yıl süreyle faaliyet göstermiş olması.)

10 Yıl

% 80

2,5 Milyon TL

Kefalet komisyon oranı:Kefalet tutarının %1’i, 250 TL başvuru ücreti

 

           Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız