• E-Posta
  • Yazdır

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanacak Faiz Desteği 034 Sayılı Genelge 15.04.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

10/04/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahiplerine Hazine Müsteşarlığınca faiz desteği verilecektir. Bu kapsamda;

  • Konut Yapım Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 2 yıl ödemesiz azami 10 yıl vadeli,

  • Konut Edinme Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz azami 10 yıl vadeli,

  • İş yeri Yapım Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 2 yıl ödemesiz azami 7 yıl vadeli,

  • İş yeri Edinme Kredisinde, 100.000 TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz azami 7 yıl vadeli,

  • Güçlendirme Kredisinde 50.000 TL’ye kadar  2 yıl ödemesiz  azami 10 yıl vadeli,

    faiz desteği uygulanacaktır.

         Uygulamaya ilişkin detaylı bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ulaşılabilir. 
         Bilgilerinizi ve odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız