• E-Posta
  • Yazdır

6001 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenleme Hk. 037 Sayılı Genelge 17.04.2015


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 33. maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30. maddesinin birinci, beşinci ve yedinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre ;

i) 30 uncu maddenin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “o güzergahın en uzun mesafesi” ibaresi “geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye” olarak değiştirilmiş ve böylece; geçiş ücretini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerinin ödemek zorunda oldukları idari para cezalarının uygulanmasındaki  haksızlık giderilmiştir.

ii) 30 uncu maddenin yedinci fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “on beş gün” olarak değiştirilmiş ve böylece; geçiş ücretini ödemeden geçiş yapanların cezai işleme tabi tutulmamaları için verilen 7 günlük süre 15 güne çıkarılarak, araç sahiplerine kolaylık sağlanmıştır.

Bilgilerinizi ve mevzuat değişikliğinin bağlı odalarınız aracılığıyla, ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız