• E-Posta
  • Yazdır

Takograf Cihazları Hk. 041 Sayılı Genelge 05.05.2015


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ


Bilindiği üzere, 29 Nisan 2015 tarihli ve 29341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 7. maddesi ile Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’nin Geçici-3 maddesinin 1. fıkrası değiştirilmiştir.


Buna göre, yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog takograf cihazları ile elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen süreler içerisinde dijital takograf cihazları ile değiştirilmesi zorunludur.


a)    1996 – 1998 model araçlar, 30/06/2014 – 31/12/2015 tarihleri arasında,


b)    1999 – 2001 model araçlar, 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında,


c)    2002 – 2004 model araçlar, 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında,


ç)    2005 – 2007 model araçlar, 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında,


d)    2008 ve sonrası model araçlar, 1/1/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında,


Öte yandan, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince; Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan takograf servislerinin listesine ve servislere ait genel bilgilere, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün “http://msgm.sanayi.gov.tr” adresinde yer alan hizmetler / takograf cihazları / yetkili takograf servisleri menüsünden ulaşılabilecektir. 

                            Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla, ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza  duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız