• E-Posta
  • Yazdır

Kamu İhaleleri 045 Sayılı Genelge 11.05.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

6 Temmuz 2013 tarihli ve 28699 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla Öncelikli Dönüşüm Programları hazırlanmıştır.

Söz konusu programlardan,12 no.lu “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı” altında yer alan “3.2: Kamu alımları uygulamalarında KOBİ’ler lehine düzenlemeler yapılması” politikasına bağlı 13 no.lu “KOBİ’lerin kamu alımlarına katılımının artırılması amacıyla kamu ihale mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacaktır.” başlıklı eylem planında Kamu İhale Kurumu sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.

Söz konusu çalışma ile kamu kurumları tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

Bu çerçevede esnaf ve sanatkarların kamu ihalelerine katılma aşamasında yaşadıkları sıkıntı ve sorunlar ile bunların çözümüne ilişkin önerilerinizin Tarafımıza gönderilmesi, esnaf ve sanatkârlarımızın ihalelere katılımlarının artması ve kamu ihale mevzuatındaki engellerin ortadan kaldırılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili görüş ve önerilerinizin 20/05/2015 tarihine kadar Konfederasyonumuza bir yazı ile ya da elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr adresine  iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız