• E-Posta
  • Yazdır

COSME Programı Genç Girişimciler İçin Erasmus Çağrısı 047 Sayılı Genelge 02.06.2015


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜKOSGEB’in ilgi’de kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin, Genç Girişimciler İçin ERASMUS (COS-EYE-2015-04-01 Call for Intermediary Organizations of ERASMUS for Young Entrepreneurs) adlı çağrının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

Genç Girişimciler İçin ERASMUS programı kapsamında katılımcı ülkelerdeki yeni kurulan girişimler ve tecrübeli girişimciler için yerel kontak noktası görevini yürütecek olan mevcut "Aracı Kuruluş (Intermediary Organizations-IO)” ağının güçlendirilmesi ve genişletilmesi hakkındaki bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 

EKİ: KOSGEB'İN 25.05.2015 tarihli 60014838-745.01.02/4840 sayılı yazısı ve eki

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız