• E-Posta
  • Yazdır

COSME Programı Aile İşletmeleri İstatistikleri 048 Sayılı Genelge 03.06.2015


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 25.05.2015 tarihli 60014838-745.01.02/4844 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgi’de kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin, Avrupa Komisyonu tarafından “COS-DCFB-2015-3-01-Statistics for Family Business (Aile İşletmeleri İstatistikleri)”  adlı çağrının yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

Avrupa’da var olan işletmelerin azımsanmayacak bir kısmını oluşturmakta olan aile işletmelerinin; Küçük İşletmeler Yasası’na göre teşvik edilmesini destekleyecek bir eylem oluşturulması, ulusal ekonomideki yerinin belirlenmesi, politika belirleyiciler ve ilgili ortakları güvenilir, karşılaştırılabilir, sistematik ve pratik bilgiler sağlanması için istatistikler geliştirilmesi amacıyla yayımlanmış olan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.




EKİ: KOSGEB’in 25.05.2015 tarihli 60014838-745.01.02/4844 sayılı yazısı ve eki



Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız