• E-Posta
  • Yazdır

COSME Kümelenme Mükemmeliyet Programı Çağrısı 049 Sayılı Genelge 03.06.2015


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 01.06.2015 tarihli 60014838-745.01.02/5074 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgi’de kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin, “COS-CLUSTER-2014-3-04-02 Cluster Excellence Programme (Kümelenme Mükemmeliyet)”  adlı çağrının yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

Avrupa’da KOBİ’lere kümelenmeler aracılığıyla daha profesyonel iş ağları sunarak küme yönetimi başarısını artırmak ve böylelikle birinci sınıf kümelenmelerin oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla yayımlanmış olan bu çağrıya ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 01.06.2015 tarihli 60014838-745.01.02/5074 sayılı yazısı ve ekiNaci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız