• E-Posta
  • Yazdır

Kaybolmaya yüz tut tutmuş mesleklerin tespiti 050 Sayılı Genelge 05.06.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel  Müdürlüğü’nün 02/06/2015 tarih ve 60212789 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, 29/01/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Alışveriş merkezlerinde; geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılır. Bu yerlerin kira bedeli, rayiç bedelinin dörtte birinden fazla olamaz. Söz konusu meslekler, ilgili üst meslek kuruluşunun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir” hükmü yer almaktadır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen ilgide kayıtlı yazıda, söz konusu hüküm uyarınca, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili görüşümüz talep edilmektedir.

 

Bu doğrultuda, konunun ilgili odalarınıza duyurularak söz konusu mesleklerle ilgili görüşlerin en geç 10 Haziran 2015 tarihi mesai bitimine kadar Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda neslihan@tesk.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız