• E-Posta
  • Yazdır

Kapasite Raporu Tastik Ücreti 053 Sayılı Genelge 23.06.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler, Konfederasyonumuzca yeniden belirlenerek bir genelge ile alt teşkilatımıza duyurulmaktadır.

Bu bağlamda, oda, birlik ve Konfederasyonumuzun onaylayacağı kapasite raporları için alacakları tasdik ücretleri, 5362 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve genelgelerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmektedir.

Buna göre 01/07/2015-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak ve esnafın sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

  • Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçmiyor ise kapasite raporu onay ücreti; sermaye-kıymetler durumu toplamının binde onu olarak uygulanacaktır.

  • Sermaye-kıymetler toplamının binde onu yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise aşağıdaki tutarlar tahsil edilecektir.

 

Alınacak Tasdik Ücreti

I.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin  büyükşehire dahil ( tüm ) ilçelerinde

159,00.- TL ( 318 TL /2)

II.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile  bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dâhil ilçelerinde

 

 

127,50.-TL( 255 TL/2 )

Diğer ilçelerinde

63,50.- TL( 127 TL/2)

III.GRUP İLLERDE;

 

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin büyükşehire dahil ( tüm )  ilçelerinde

 

95,50.- TL( 191TL/2)

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde

63,50.-TL ( 127 TL/2)

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız