• E-Posta
  • Yazdır

Aktif İş Gücü Hizmetleri, İş Başı Eğitim Programı 055 Sayılı Genelge 01.07.2015


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR); istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü programlarını uygulamaya devam etmektedir.

Bu çerçevede Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza iletilen yazıda;  “Kurumları tarafından aktif işgücü kursları kapsamında; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları gibi kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlendiği,”

“Söz konusu programlardan biri olan İş Başı Eğitim Programının, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde; sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işbaşında öğrenme programı olduğu  ve temel amacın mesleki deneyim ve iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini arttırmak olduğu,”

“Kurumları tarafından işverenlere yönelik sunmuş oldukları hizmetler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan iş başı eğitim programından daha çok işverenin faydalanmasını temin etmek için   işbaşı eğitim programı ile ilgili bilgi notunun üye kurumlara iletilmesi” talep edilmektedir.

Söz konusu program kapsamında sunulan işveren teşviklerinden yararlanabilmek için; ilgili işyerinde iki sigortalı çalışanın yeterli bulunması, esnaf ve sanatkarlarımızın da söz konusu  teşviklerden yararlanmasının önünü açmaktadır. 

Bilgilerinizi ve  genelge ekinde sunulan (www.tesk.org.tr) işbaşı eğitim programı ile ilgili bilgi notunun bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkara duyurulması  hususunda gereğini önemle rica ederiz.    


Bilgi İçin
            Tüm Federasyonlar

EKLER:

Ek-1 İş Başı Eğitim Programı Bilgi Notu

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız