• E-Posta
  • Yazdır

Avrupa KOBİ Haftası 062 Sayılı Genelge 27.08.2015


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ : KOSGEB’in 25.08.2015 tarih ve 60014838-744.99/9271 sayılı yazısı.

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında, 25/06/2008 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Küçük İşletmeler Yasası kapsamında Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesi ile her yıl düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası’nın bu yıl 16-20 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda; planlanan faaliyet tarihinden en geç bir ay önce kayıt yapılarak Aralık 2015 sonuna kadar KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik faaliyetler düzenlenebilecek, ülkemizde ve diğer ülkelerde hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlanabilecektir. Söz konusu etkinliklerin kaydedilebileceği, izlenebileceği ve daha detaylı bilgilerin edinilebileceği resmi web sayfasına (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&Ing-tr)          adresinden ulaşılabilmektedir.

     İlgi yazıda Avrupa KOBİ Haftası içerisinde değerlendirilebileceği düşünülen faaliyetlerinizin KOSGEB ile koordinasyon içerisinde, yukarıda adresi verilmiş olan web sitesine İngilizce olarak kaydedilmesinin, konu ile ilgili faaliyetlerin medyada yer almasının sağlanmasının; medya ile Avrupa KOBİ Haftası ile ilgili kurulan temaslarda KOSGEB Başkanlığı’nın kamu koordinatörü olduğunun vurgulanmasının, ülkemizdeki etkinliğe fayda sağlayacağının düşünüldüğü, katkılarınızın ve işbirliğinizin beklendiği belirtilmektedir.

 Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 25.08.2015 tarih ve 60014838-744.99/9271 sayılı yazısı.Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız