• E-Posta
  • Yazdır

Mesleki Faaliyet Belgesi Hk. 067 Sayılı Genelge 16.09.2015


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun Resmî ve özel kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatiflerinin ve bankaların oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorunda olduğu hükmü yer almaktadır.

 

Ancak, esnaf ve sanatkarlarımızca bankalarda yapılan işlemlerde, 5362 sayılı Kanunun ilgili hükmünün genellikle uygulanmaması üzerine  konu, Konfederasyonumuzun 07/08/2015 tarih ve 1472 sayılı  yazısı ile Türkiye Bankalar Birliği’ ne iletilerek; esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri için işyerlerinde kullanmak üzere pos cihazı, çek defteri ve benzerlerini almak için bankaya başvuru yapmaları sırasında ilgili kişilerden üyesi oldukları esnaf ve sanatkarlar odasından alınan meslek faaliyet belgesinin istenilmesi talep edilmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak, Türkiye Bankalar Birliği’nden gelen 07/09/2015 tarih ve 20586 sayılı yazıda; esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri için işyerlerinde kullanmak üzere pos cihazı, çek defteri ve benzerlerini almak için bankaya başvuru yapmaları sırasında ilgili kişilerden üyesi oldukları esnaf ve sanatkarlar odasından alınan meslek faaliyet belgesinin istenilmesine ilişkin talebimizin üye bankaların genel müdürlük adreslerine gönderildiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız