• E-Posta
  • Yazdır

Kapasite Raporu 068 Sayılı Genelge 17.09.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, kapasite raporları, esnaf ve sanatkarlarımızın kayıtlı bulundukları odalar tarafından tanzim edilmekte, bu iş için görevlendirilecek “Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu” ise üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Orman ürünleri işleyen esnaf ve sanatkarlarımızın talepleri halinde ihdas edilen kapasite raporları da bu çerçevede düzenlenerek ilgili esnaf ve sanatkarımıza verilmektedir.

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile getirilen düzenlemede; küçük sanat erbabına yılda seksen metreküpü geçmemek üzere ilgili orman işletmesince, tasdik edilmiş kapasite belgesine dayanılarak verilecek her türlü orman ürününün tahsisli satış usulüyle satılabileceği belirtilmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün 19/05/2015 tarihli ve 303 sayılı “Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Tebliği’nin tahsisli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5.10.5’inci maddesinde tahsisli satıştan yararlanacak esnaf ve sanatkarlarımız ise; … yıllık yuvarlak odun işleme kapasiteleri   250 m³’ü geçmeyen 507 sayılı  Esnaf  ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’na (5362 sayılı Kanun) göre meslekleri ile ilgili dernek veya meslek odalarına üye olan doğramacı, mobilyacı, marangoz, ambalaj sandığı imalatçısı, sap, takunya, sepet, kasnak, düven, semer, oyuncak, kaşık, beşik, arı kovanı, hamur tahtası, mekik, masura, makara, halı ve dokuma tezgâhı, ziraat aletleri ve benzerleri gibi imalat yapanlar küçük sanat erbabı… olarak tanımlanmıştır.

Tahsisli satıştan yararlanacak esnaf ve sanatkarımızdan 303 sayılı Tebliğ’in 5.10.5’inci maddesi uyarınca istenen kapasite raporlarının (üretim konusu ile ilgili mühendis olarak), 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’da öngörüldüğü üzere; odaya kayıtlı, serbest meslek mensupluğu ruhsatına sahip ve anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde faaliyet konuları belirlenmiş olan yetkili Orman Endüstri Mühendisi veya Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız ile ilgili esnaf ve sanatkarlara bilgi verilerek gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.

              

 

                BİLGİ İÇİN:

TÜRKİYE AĞAÇ İŞLERİ ESNAF VE SANATKARLARI FEDERASYONUÇetin DEMİRKAZIK Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız