• E-Posta
  • Yazdır

Yönetmelik Taslağı 070 Sayılı Genelge 28.09.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü, 5’inci, 10’uncu, 11’inci, 12’nci ve 16’ncı maddelerine dayanılarak “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlandığı belirtilmekte ve bu taslak hakkında görüşlerimiz talep edilmektedir.         


Söz konusu Yönetmelik taslağı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”nın (http://www.gtb.gov.tr/duyurular/alisveris-merkezleri-hakkinda-yonetmelik-taslagi) web sayfasında bulunan “Duyurular” bölümünde yer almaktadır.


Bu doğrultuda, taslağın incelenerek, görüş ve  önerilerinizin 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” (Ek-2)  kullanılmak suretiyle en geç  09 Ekim 2015 tarihine kadar yazılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda niyazi@tesk.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız